Categories
Uncategorized

Deri hücrelerimiz, sahip oldukları organeller ve maddeler nedeniyle çeşme suyundan daha yoğundur. Bu nedenle, uzun süre suda kalındığında, deri hücrelerimiz içlerine su alırlar ve şişerler. Çünkü su ozmotik basınç sebebiyle, miktarca yoğun olarak bulunduğu ortamdan daha az yoğun olduğu ortama geçme eğilimi gösterir. Parmaklarımızın uç kısımları, parmak izlerini oluşturan deri kıvrımları nedeniyle, vücudumuzun diğer yerlerinden daha yüksek sayıda deri hücresine sahiptir. Derinin alt tabakası değişmeden kalırken, hücreleri su alan üst tabaka hücreleri şişer. Bu da, deride kıvrılmalara ve büzüşmelere neden olur.