Tarihçe

İstanbul’un kurulduğu günden beri en önemli sorunu kentte su temin edilmesidir. İlk olarak Roma devrinde 2. Yüzyılda yapılan su yolları ile kente su temin edilmiştir.

Byzantion’a (İstanbul)  ilk su getiren Roma İmparatorudur. İsale hattının toplam uzunluğu 242 km civarındadır. Istırancalar’dan gelen bu büyük tesisin yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Arazi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda isale hattının izleri ve yıkılmış kemerlerin yerleri tespit edilerek 1/25000 ölçekli harita üzerine isale hattının grafiği çizilmiştir. Hattın şehre giriş yerinin de belirlenmesi üzerine bu isale hattının yapılış tarihi hakkında bazı tahminleri yapmak mümkün olmuştur. Tesise Konstantinus (3224-337) zamanında başladığı bir bölümün onun zamanında yapıldıktan sonra oğlu Konstantinus (337-362) veya diğerleri tarafından tamamlandığı düşünülebilir. Romalıların yaptığı en uzun isale hattının Kartaca’da bulunduğu ve uzunluğunun da 91 km (yan kolları ile birlikte 130 km civarında) olduğu bilinmektedir. İstanbul’a su getiren Roma isale hattının uzunluğu 242 km. olduğuna göre, bu bütün dünyada Romalıların yaptığı en uzun su yolu olmaktadır. İsale hattı üzerinde yarı yıkık 6 tane iki-üç katlı çok gözlü büyük kemer ile 4 tane bir-iki katlı çok gözlü kemer ve 34 tek gözlü küçük kemer bulunmuştur.

Osmanlı kendinden önceki kültür ve uygarlıklardan aldığı birikimi geliştirerek kendine özgü bir su uygarlığı yaratmıştır. Bizlere düşen görev ise bu kültürü ve teknolojiyi yaşatmak olmalıdır.