Categories
Uncategorized

Damacana şişelerinde kullanılan hammaddenin kimyasal adı polikarbonattır. 
Polikarbonat malzemenin kullanımına; Tarım ve Köyİşleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan veya Bulunmak Üzere İmal Edilen Plastikler Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince izin verilmektedir.
Bununla beraber tedarik edilen bu şişelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Kontrol Laboratuarları tarafından Toplam Migrasyon, Ekstraksiyon, Boya geçirgenliği, Infrared Spektrumu gibi analizlerle de uygunluğu tespit edilmektedir.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe Göre en fazla 75 kez dolum yapılabilir. Bu da yaklaşık olarak damacanaya 3 yıllık bir ömür biçilmesidir.