Su Analizleri Konusunda Yetkin Laboratuvarlar Var Mıdır?

Categories
Uncategorized

Türkiye’de su analizlerinin yapılmasında yetkili ve güvenilir laboratuarlar Sağlık Bakanlığı’na bağlı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezleri’dir. Bu laboratuarlar İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere 3 tanedir.

Kaynak Suyu Nedir?

Categories
Uncategorized

Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve İnsani Tüketim Amaçlı Su Yönetmeliğin 36. maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın Ek-1′ deki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen […]

İçme Suyu Nedir?

Categories
Uncategorized

Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle Ek-1’deki parametre değerleri elde edilen, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı […]

İçme Kullanma Suyu Nedir?

Categories
Uncategorized

Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1′ deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları kapsamaktadır. 

Suyumun Güvenli Olduğunu Nerden Anlarım?

Categories
Uncategorized

Tüketiciler birçok açıdan şişelenmiş sulara güvenebilirler. İlk başta şişelenmiş sular Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak analizlerle denetlenmektedir.  Tüketiciler su kapaklarının sıkıca kapalı olduğuna dikkat etmelidir. Etiket bilgilerinde Sağlık Bakanlığı izin tarih numarası bulunmalıdır. Su rengi berrak olmalı, bulanık, yeşilimsi olmamalıdır. Etiketi solmuş, şişe şekli bozulmuş sular satın alınmamalıdır. Tüketiciler ambalaj üzerindeki kapakta, şişe üstünde, etikette […]

Mikroorganizma nedir? Suyumda bulunur mu?

Categories
Uncategorized

Mikroskobik (çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop ile görülebilen) organizmaların genel adıdır. Mikroorganizmalar çoğunlukla tek hücreli olsalar da çok hücreli örnekleri de mevcuttur. Halk arasında mikrop diye adlandırılır. İnsan sağığına önemli ölçüde olumsuz etkilerler. Tifo, Amipli Dizanteri, Çocuk felci, Hepatit A gibi hastalıkların kaynağıdırlar.   Yararlı olan mikroorganizmalar da vardır. Ekmek mayası, bira […]

İnsani Tüketim Amaçlı Su Nedir?

Categories
Uncategorized

Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, şişe veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlama ya da diğer evsel amaçlar için kullanılan bütün sular ile suyun kalitesinin, gıda maddesinin nihai halinin sağlığa uygunluğunu etkilemeyeceği durumlar haricinde insani tüketim amaçlı ürünlerin veya gıda maddelerinin imalatında, işlenmesinde, saklanmasında veya pazarlanmasında kullanılan bütün suları […]

Su Damlaları Neden Yuvarlağımsıdır?

Categories
Uncategorized

Su molekülleri arasında güçlü çekim kuvveti vardır.  Bu nedenle de suyun yüzey gerilimi yüksektir. Bu kuvvet, suyun yüzeyini küçültme eğilimindedir. Bu nedenle, su damlaları her zaman içe doğru yönelmeye ve yüzey alanlarını küçük tutmaya çalışırlar. Eşit hacimli geometrik şekiller arasında yüzey alanı en düşük olanı da küredir. Dünya üzerinde su moleküllerine yerçekimi kuvveti gibi başka […]

Yeteri Kadar Su İçilmezse Ne Olur?

Categories
Uncategorized

Vücut ağırlığının yüzdesi olarak su kaybının sonuçları şu şekilde olabileceği belirtilmektedir: %1: susuzluk hissi, ısı düzeninin bozulması, performans azalması %2: ısı artması, artan susuzluk hissi %3: vücut ısı düzenin iyice bozulması, aşırı susuzluk hissi, %4: fiziksel performansın %20-30 düşmesi %5: baş ağrısı, yorgunluk %6: halsizlik, titreme %7: fiziksel etkinlik sürerse bayılma %10: bilinç kaybı %11: […]